Copyright

Copyright  © 2001-2011 Kartbanen.nl. Alle rechten voorbehouden
 
Auteursrecht/Copyright
De domeinnamen en/of website kartbanen.nl, kartbane.nl, kartbanenonline.nl, waarkanikkarten.nl, waarvindikeenkartbaan.nl, kartimages.nl, kartkalender.nl, kartmart.nl , indoorkartbanen.nl, binnenkartbanen.nl, outdoorkartbanen.nl, buitenkartbanen.nl en/of kartbanen.be is volledig juridisch eigendom van MRH Concepts.

Het ontwerp, afbeeldingen, de selectie, de tekst en plaatsing daarvan, is auteursrechtelijk beschermd door MRH Concepts.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één enkele hardcopy. Zonder schriftelijke, voorafgaande, toestemming van MRH Concepts en/of Kartbanen.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, te "framen", door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Handelsmerken
Kartbanen.nl is een gedeponeerde handelsnaam van MRH Concepts welke geregistreerd kan zijn in sommige juridicties in de Europese Unie. Alle andere genoemde (handels-) en/of produktmerken zijn eigendom van de gerespecteerde eigenaren.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze bezoekers. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op enige site, die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

 

Kartbanen.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Gooi-, Eem- en Flevoland onder handelsregisternummer 32164313.